AVG TPC de Ooievaars

 

Als TPC de Ooievaars verwerken wij persoonsgegevens om onze club te kunnen organiseren, activiteiten uit te kunnen voeren en contact te hebben met onze leden. De gegevens van leden worden opgenomen in ons ledenadministratiesysteem KNLTB.CLUB. Als lid heb je zelf altijd inzicht in je eigen gegevens en heb je de mogelijkheid deze te bewerken of gegevens af te schermen.

Privacyverklaring
Dit is de privacyverklaring van TPC de Ooievaars, gevestigd te Hank aan Kurenpolderweg 19, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40271510, hierna te noemen: `de Club`. Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in dit statement voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft. Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van dit statement, stel uw vraag dan gerust per e-mail [email protected]. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van de procedures en werkinstructies om voor TPC de Ooievaars te komen tot een werkbare situatie waarmee we er alles aan gedaan hebben dat uw persoongegevens binnen onze organisatie zullen blijven.

Welke persoonsgegevens verwerken we?
Persoonsgegevens: Voorletter(s), Roepnaam, Achternaam, Geslacht, Geboortedatum, Nationaliteit, Pasfoto
Adresgegevens: Straat, Huisnummer, Postcode, Woonplaats
Contactgegevens: E-mailadres(sen), Telefoonnummer(s) Bankgegevens: IBAN, BIC
Abonnementen: (voorbeeld Senior, Junior) Startdatum abonnement, Einddatum abonnement, Datum laatste wijziging van abonnement
Lidmaatschap/Spelersprofiel: Clublidnummer, Bondsnummer, Speelsterkte/rating enkel, Speelsterkte/rating dubbel
Rollen: (voorbeeld lid van Bestuur, lid van Jeugdcommissie, Wedstrijdleider)
Labels: (voorbeelden: Vrijwilliger, Vrijgesteld van bardienst) 

Hoe lang registreren we de gegevens?
Zo lang iemand al lid is, worden bovenstaande gegevens geregistreerd. Door het lid aangereikte wijzigingen worden zo spoedig mogelijk in de ledenadministratie verwerkt. Dit kan door een mail te sturen aan [email protected]. Nadat het lidmaatschap is beëindigd, worden de gegevens binnen de ledenadministratie gekemerkd als oud lid. Op verzoek kunnen deze gegevens permanent worden verwijderd uit de ledenadminstratie.

Met wie deelt TPC de Ooievaars deze gegevens?
Er worden gegevens uitgewisseld uit het ledenadministratie systeem dat door de KNLTB is gefaciliteerd. Meer informatie over dit systeem kunt u vinden op de website van de KNLTB (https://www.knltb.club/privacy/).  Het ledensysteem “KNLTB.club” wordt gemaakt en onderhouden door LISA, een onafhankelijk bedrijf. LISA koppelt gegevens met de KNLTB. Met LISA en de KNLTB geldt een “verwerkersovereenkomst”.

Er worden geen gegevens verstrekt aan derden. Vandaar dat er ook geen ledenlijst online staat.

Foto’s / Filmpjes van leden
We plaatsen op de site en op facebook geen foto’s van minderjarigen zonder toestemming van de ouders/verzorgers. Maar voor volwassenen geldt dit niet. In het kader van de “wedstrijdverslaggeving” kunnen er foto’s op de site, sociale kanalen en locale weekbladen geplaatst worden. Mocht je een foto van de website of van een sociaal kanaal gewist willen hebben, neem dan contact op met [email protected]. Zij zullen dit zo snel mogelijk doen.

Met vragen of klachten over dingen die met de AVG / Privacywetgeving te maken hebben, kun je terecht bij het bestuur van TPC de Ooievaars: [email protected].